ชุดเฉพาะกิจขนส่งหนองบัวลำภูลงพื้นที่ตรวจจุดขนถ่ายอ้อย อำเภอศรีบุญเรืองและอำเภอนากลาง   

    

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดเฉพาะกิจขนส่งหนองบัวลำภู นำโดย ดร.ยุทธศักดิ์ ประเสริฐ ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของรถบรรทุกอ้อย ในเขตพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอันอาจเกิดจากรถบรรทุกอ้อย ที่นำอ้อยจากพื้นที่เพาะปลูกเข้าสู่โรงงานน้ำตาลในช่วงฤดูเปิดหีบอ้อย ปี 2566

    เพื่อให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ประจำจุดขนถ่ายอ้อย เกี่ยวกับการนำอ้อยจากลานรับซื้อ ขึ้นวางบนรถบรรทุก เพื่อนำอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ำตาล ได้อย่างเรียบร้อย และปลอดภัยตามมาตรการที่จังหวัดหนองบัวลำภูขอความร่วมมือในช่วงฤดูเปิดหีบรับซื้ออ้อย ปี 2566.

 

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า