ขอเชิญเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  

มูลนิธิกาญจนบารมี  ขอเชิญเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส  ในโอกาสมหามงคลพะราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ได้แก่สตรีที่มีญาติสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ผู้ที่ตรวจคลำพบก้อนที่เต้านม ผู้ที่มีแผลที่เต้านม เลือด น้ำเหลือง ออกทางหัวนม  สามารถเข้ารับการตรวจได้ ตั้งแต่เวลา 08.30น. - 16.00 น.