ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภูเอาจริงจัดระเบียบรถรับจ้างรับส่งนักเรียนเน้นถูกต้องและปลอดภัย  

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู โดย ดร.ยุทธศักดิ์ ประเสริฐ ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง และความปลอดภัยของรถรับ – ส่งนักเรียน ตามโครงการจัดระเบียบรถรับ-ส่งนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Smart School Bus)

     โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางด้านระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการใช้รถในการรับจ้างรับส่งนักเรียน อย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ถนนอุดรธานี-เมืองเลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู.

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า