คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอศรีบุญเรือง  

    

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ,นายแสงประทีป โกมลบุตร อดีตผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดอำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอศรีบุญเรือง, ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกล่าม องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก และชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนตำบลบ้านทรายมูล

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว รอง ผวจ.หนองบัวลำภู ,นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ,ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู พร้อมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ TO BENUMBER ONE จากจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมให้การต้อนรับ และชื่นชมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ในส่วนของอำเภอศรีบุญเรืองมี นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง พร้อมด้วย นายกิติพงษ์ พรมพลเมือง สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง และ พ.ต.อ.สุมิตร นันสถิต ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง พญ.ธิตาพร ดาวเศรษฐ์ ผอ.รพ.ศรีบุญเรือง นางปาลิดา คำพิบูลย์ นายก ทต.โนนสูงเปลือย นายณัฏฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผอ.โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ในนามคณะกรรมการดำเนินงานอำเภอ TO BENUMBER ONE อำเภอศรีบุญเรือง นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและพร้อมที่จะก้าวต่อไปเป็นอำเภอต้นแบบ TO BENUMBER ONE สู่อำเภอ TO BENUMBER ONE ในระดับทองในปี 2566

ขอบคุณภาพ/ข่าวจากฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศรีบุญเรือง

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า