โครงการดีๆจังหวัดสีขาวของตำรวจเมืองหนองบัวลำภูจัดกิจกรรม D.A.R.E. (ครูแดร์ )ในโรงเรียน  

เมื่อวันที่  9 ส.ค.2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ต.พงพิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู เดินทางไปเป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.เกียรติภูมิ สุวรรณไตรย์ ผกก.สภ.เมืองหนองบัวลำภู ,เจ้าหน้าที่ตำรวจครูแดร์ จาก ภ.จว.หนองบัวลำภู และ สภ.เมืองหนองบัวลำภู ในกิจกรรม D.A.R E. ประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ บจก.เอ็ม วัน มาร์เก็ตติ้ง

เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กนักเรียนและเยาชน ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมและสนับสนุนให้นักเรียนและเยาวชน ครอบครัว ชุมชน สังคม ห่างไกลยาเสพติด โดยมี ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะครู นักเรียน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมครูแดร์ ณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู.

     ความเป็นมาของโครงการครูแดร์ (D.A.R.E.ประเทศไทย) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยของสังคม นอกเหนือจากความรับผิดชอบด้านการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อันเป็นหน้าที่หลักแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการในด้าน การป้องกันยาเสพติดได้อีกส่วนหนึ่ง จากความตระหนักถึงความร้ายแรงของการแพร่ระบาดของยาเสพติด สู่เด็กนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ จึงได้แสวงหาวิธีการที่จะสกัดกั้นยาเสพติดให้พ้นจากโรงเรียนมาตลอด

        นอกจากนั้นยังมีลักษณะของการผนึกกำลังระหว่างตำรวจ โรงเรียน ครู อาจารย์ บิดามารดา ผู้ปกครอง และชุมชน เข้าแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ "ราษฎร์ - รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" อันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน อีกทั้งเป็นโครงการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดที่มีรูปแบบที่ชัดเจน จึงได้นำโครงการ D.A.R.E. มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

ที่มาของ ครูแดร์ ( D.A.R.E.)  มาจากคำว่า 

D         มาจากคำว่า     Drug                แปลว่า             ยา หรือยาเสพติด

A         มาจากคำว่า     Abuse              แปลว่า             การใช้ในทางที่ผิด

R         มาจากคำว่า     Resistance       แปลว่า             การต่อต้าน หรือการปฏิเสธ 

E          มาจากคำว่า     Education        แปลว่า             การศึกษา 

 รวมแล้วแปลว่า การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และมีรูปแบบการตัดสินใจแบบ D.A.R.E. ดังนี้ 

D มาจากคำว่า             Define               แปลว่า            ระบุปัญหา

A มาจากคำว่า             Assess              แปลว่า             ประเมินทางเลือก

R มาจากคำว่า             Respond          แปลว่า             ตัดสินใจเลือก

E มาจากคำว่า             Evaluate          แปลว่า             ประเมินผล

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า.