ฝ่ายปกครองตำรวจสนธิกำลังออกตรวจขับเคลื่อนศรีบุญเรืองเมือง 4 ดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี  

    

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้า สภ.ศรีบุญเรือง นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง ,พ.ต.อ.สุมิตร นันสถิตย์ ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง ได้ร่วมปล่อยแถวชุดจัดระเบียบสังคม มี ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอศรีบุญเรือง ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวน ,และชุดป้องกันปราบปราม สภ.ศรีบุญเรือง ,กำนัน ตำบลหันนางาม ,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.ศรีบุญเรือง ที่ 4 ,ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)​ต.หันนางาม         

     ได้บูรณาการร่วมกันในการจัดระเบียบสังคมและป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีเป้าหมายให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่  (1) ยาเสพติด  (2) การค้ามนุษย์  (3) การครอบครองและพกพาอาวุธปืน  (4) การพนัน  (5) การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล  (6) สถานบริการและสถานบันเทิง

    โดยได้ออกตรวจตราสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย  จำนวน 4 ร้าน  ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยและกำชับให้สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 1. ตรวจสอบเรื่องการพกพาอาวุธเข้าไปในบริเวณสถานที่ร้านโดยเด็ดขาด 

2. ให้ตรวจสอบบัตรประชาชนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อไม่ให้ยินยอมให้บุคคลซึ่งเป็นเยาวชนหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าไปร่วมงาน 3. ให้ตรวจสอบไม่ให้มีการนำยาเสพติดเข้าไปในบริเวณงานโดยเด็ดขาด 4.เวลาเปิด- ปิด การจำหน่ายเครื่องดื่มฯ ตามเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้กำชับ ในการใช้เสียงไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนหรือพบการกระทำผิดดังกล่าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยด่วน และเเจ้งให้ผู้เข้ามาใช้บริการให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง.

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เพื่อกิจการสื่อมวลชน เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า.