ความภาคภูมิใจหนองบัวลำภูส่งทีมนักรบเสื้อกาวน์ลงไปสู้ศึกโควิด19ช่วยพี่น้องประชาชนที่ จ.สมุทรสาคร  

 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งทีมสนับสนุนการปฎิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 7-20 มกราคม 2564 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดย นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าส่วนราชการร่วมส่งทีมในครั้งนี้

       นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการเดินทางไปของทีมสนับสนุนการปฎิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์ในครั้งนี้ เป็นไปตามความสมัครใจของบุคลากรทางการแพทย์ เจตนาเพื่อจะไปเป็นกำลังเสริมกำลังสนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับคณะแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางสาธารณสุข ของ จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้ทำการรักษาผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 มาเป็นเวลานาน ซึ่งอาจจะอ่อนล้า เนื่องจากปริมาณคนป่วยมีอัตราการป่วยเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน โดยทั้งหมดสมัครใจที่จะไปช่วยที่โรงพยาบาลสนาม จ.สมุทรสาคร