หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก บิณฑบาต ฉันจังหัน ณ วัดถ้ำกลองเพล วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม เวลา 07.00 น.  

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก บิณฑบาต ฉันจังหัน ณ วัดถ้ำกลองเพล วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 07.00 น.