โครงการไถ่ชีวิตโคและมอบโคพระราชทานตามพระราชดำริ  

      

วันที่ 22 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรืองร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูได้ดำเนินการจัดงานมอบโคพระราชทาน ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 4 ตัว 2 คู่ (ผู้ เมีย) ณ บ้านวังไฮ หมู่ 5 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยพระราชทานให้กับเกษตรกรจำนวน 2 ราย คือ 1.นายสมยศ หมู่หมื่นศรี อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 2.น.ส.อัจฉรา นิยมเหลา อ.เมืองฯ จ.หนองบัวลำภู

       โดยมีนายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนายณรงค์ คงศิลา ปลัดอาวุโสอำเภอศรีบุญเรือง ,นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายกองค์การบริการส่วนตำบลนากอก ,น.ส.คณานิตย์ ทองเดช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ร่วมมอบเวชภัณฑ์เบื้องต้น คล้องมาลัยคอและป้อนหญ้าเพื่อรับขวัญโคทั้ง 4 ตัว โดยมีข้าราชการและประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานในการดำเนินการในครั้งนี้ โดยธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบบัตรประจำตัวอาสาปศุสัตว์ที่ยังปฏิบัติงานช่วยเหลืองานราชการของกรมปศุสัตว์ จำนวน 9 คนอีกด้วย