ชาวบ้านร้องสื่อดินทรุดตัวเป็นหลุมลึกกว่า 4 ปีเกือบ 100 หลุมที่ดินทำกินยุบหายไปในน้ำยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือ  

    

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับแจ้งจากนางจันทร์เพ็ญ วรบุตร อายุ 43 ปี อยู่ที่ 213 ม 5 บ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู แจ้งว่าที่ดินของตนเองอยู่กลางไร่อ้อยดินได้ทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่ ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่แต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข

      หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตามที่รับแจ้งพบว่าหลุมดังกล่าวอยู่ที่บริเวณกลางไร่อ้อยดินได้ทรุดตัวเป็นหลุมลึกกว่า 30 เมตร และกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ 100 เมตรเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ โดยนางจันทร์เพ็ญ วรบุตร เจ้าของที่ดินได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าบริเวณที่ดินของตนเองมีดินทรุดตัวทั้งหมดกว่า 10 หลุม กินเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ และในตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู พบว่าดินทรุดเกือบ 100 หลุม กินพื้นที่เป็นวงกว้างหลายไร่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ค่อยๆเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือ

     ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านตำบลด่านช้างเวลาออกไปทำไร่ทำนา ก็ต้องอยู่แบบหวาดผวา ไม่รู้ว่าดินจะทรุดตัวลงตอนไหนโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ด้านล่างใต้ดินจะเป็นโพรงอุโมงค์น้ำ น้ำจะไหลแรงมากและกัดเซาะดินบริเวณนั้นให้ทรุดตัวลงขยายเป็นวงกว้างซึ่งถ้าหากยังไม่มีการแก้ไข ในอนาคตข้างหน้าคาดว่าเหตุการณ์ดินทรุดจะขยายเป็นวงกว้าง และทำให้พี่น้องประชาชนในเขตตำบลด่านช้าง ต้องเสียประโยชน์ในพื้นที่ทำกิน บริเวณใกล้ๆกันมีเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่ ก็เกิดดินยุบเป็นหลุมกว้าง อีกไม่ได้เสาไฟฟ้าคงล้มแน่นอน และจะทำให้ กระแสไฟฟ้าใน จ.หนองบัวลำภู และ จ.เลย ใช้งานไม่ได้ คงเป็นปัญหาใหญ่  และถ้าพี่น้องประชาชนมีที่ดินหลายไร่ก็ยังพอทำมาหากินได้ แต่บางครอบครัวมีที่ดินไม่มากทำให้เสียโอกาสในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เมื่อต้นปีตนเองได้ซื้อดินมาถมที่ตรงที่ดินทรุด เพื่อปลุกอ้อย แต่พอฝนมาดินก็ได้ยุบตัวไหลไปตามน้ำเหมือนเดิม ตนเองเห็นเวลาเกิดภัยธรรมชาติ น้ำท่วม,พายุถล่ม ฯลฯทางภาครัฐได้มีการเยียวยาผู้ประสบภัย แต่ชาวบ้าน ตำบลด่านช้าง ที่เกิดดินทรุดในที่ทำกิน กับไม่ได้รับเงินเยียวยาแม้แต่บาทเดียว จึงอยากวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านด้วย ข่าวคืบหน้าผู้สื่อข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป