ตำรวจศรีบุญเรืองอบรมเครือข่ายภาคประชาชนป้องกันอาชญากรรม  

    

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.สุภี พลดงนอก รอง ผกก.ป.สภ.ศรีบุญเรือง ,พ.ต.ท.รักษา ไชยนา สวป.ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการตามโครงการ ฯ( ครู ข ) , ฝ่ายปกครอง ,สาธารณสุข ,ผู้นำชุมชน และ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่

     จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อเป็นการแสวงหาร่วมมือจากทุกภาคส่วน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ อันจะเป็นการช่วยให้การปฏิบัติงานของสถานีตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านบ้านคอกวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง