เยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้กักตัวจำนวน 3 ราย   

เมื่อเร็วๆนี้ นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายสมศักดิ์ ยุบลพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ,ปลัดอำเภอ ,ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงของจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 3 ราย ซึ่งกักตัว 14 วัน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองหนองบัวลำภู ณ ที่พักผู้ป่วย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลืออีกด้วย