ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองหนองบัวลำภูให้บริการฉีดวัคซีนโควิด (เข็มที่ 2) จำนวน 842 คน   

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายแพทย์สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด​หนองบัวลำภู ,นายสมศักดิ์ ยุบลพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, นายแพทย์วินัย บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ,บุคลากรทางการแพทย์ ,ปลัดอำเภอ,เจ้าหน้าที่ปกครอง ฯลฯ ให้บริการและร่วมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน(เข็มที่ 2) พร้อมให้กำลังใจจิตอาสา และเหล่ากาชาดอาสาจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มาช่วยบริการประชาชน

       ซึ่งการให้บริการดังกล่าวนั้น ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองหนองบัวลำภู ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวหนองบัวลำภูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอาหารน้ำดื่ม ซึ่งมี เพจที่นี่เมืองหนองบัวลำภู สนับสนุนข้าวกล่อง จำนวน  120 กล่อง ข้าวเหนียวมะม่วง จำนวน 100 กล่อง นายประมง ทัศดร สนับสนุนข้าวต้ม จำนวน 1 หม้อ น้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด น้ำแข็งตลอดการให้บริการฉีดวัคซีน วิรัชโฮมมาร์ท อำเภอนากลาง น้ำดื่ม จำนวน  1,200 ขวด  กาแฟเย็น จำนวน 50 แก้ว  ศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่องใน "ซุ้มปันสุข มีแล้วแบ่งปัน" ซึ่งวันนี้มีผู้มาฉีดวัคซีน จำนวน  842 คน ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1