นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภูจัดสถานที่ศูนย์ดูแลตนเองในชุมชนให้กับผู้ติดเชื้อโควิด19  

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก และผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านทุ่งโปร่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดจิก อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลกุดจิก สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองฯ

       ได้ดูพื้นที่จัดตั้งศูนย์ดูแลตัวเองในชุมชนให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 (Community Isolation : CI) ระดับตำบลของตำบลกุดจิก ณ โรงเรียนโนนสว่าง ซึ่งรับได้จำนวน 24 เตียง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการร่วมกันของตำบลโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านทุ่งโปร่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพยางหลวงเหนือ ฝ่ายปกครอง(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ) ชรบ. อสม. จะมีรถรับส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนองบัวลำภูมายังศูนย์ฯ เพื่อดูแลบุคคลในชุมชนที่ติดเชื้อ นอกจากนั้นยังมีการแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation : HI) และตามเถียงนากลางทุ่งที่ห่างจากชุมชน หรือที่วัด เพื่อดูแลกันเมื่อญาติ พี่น้องเจอกับวิกฤตโควิด-19 ซึ่งชุมชนดูแลชุมชนช่วยกันด้วยแนวทางที่ว่า”คนหนองบัวลำภูไม่ทิ้งกัน”กลับบ้านมาเราดูแลให้ความอบอุ่น