ชาวบ้านร้องหน่วยงานรัฐถมถนนไม่ใส่ท่อระบายน้ำน้ำเอ่อเข้าท่วมที่นาได้รับความเสียหาย  

    

 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับแจ้งจากนางกนกพร พาน้อย อายุ 52 ปี อยู่ที่ 150 หมู่ 14 บ้านศรีเจริญตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่าตนเองมีที่นาเป็นที่มรดกตกทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายที่บ้านโนนข่า (พอง) หมู่ที่ 7 ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ต่อมาหน่วยงานของรัฐนำดินมาถมถนนแต่ใส่ท่อระบายน้ำที่เล็ก พอถึงฤดูน้ำหลากทำให้น้ำระบายลงลำน้ำพองช้า จึงได้ไหลเอ่อเข้าท่วมในนาของตนเอง ซึ่งตนเองมีที่ดินทั้งหมด 66 ไร่ และน้ำได้ไหลเอ่อเข้าท่วมที่นาได้รับความเสียหายทั้งหมด 22 ไร่ ซึ่งที่ดินดังกล่าวเคยมีข้อพิพาทมาแล้วครั้งหนึ่งและศาลจังหวัดหนองบัวลำภู มีคำสั่งคดีหมายเลขดำที่ พ. 614/2562 ลงวันที่ 26พฤษภาคม 2563 ให้หน่วยงานที่ดูแลแก้ไขท่อคอนกรีตสำเร็จ 100 * 100 ซึ่งอยู่บริเวณลำรางสาธารณะไม่ให้อุดตัน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าท่วมที่นาของนางกนกพร พาน้อย 

    โดยที่ผ่านมามีการถมคลองน้ำเพื่อทำถนนตนเองก็เห็นดีด้วยเพราะจะได้สร้างความเจริญให้กับผู้ที่มีที่ดินอยู่แถวนั้น แต่หน่วยงานไม่ยอมนำท่อระบายน้ำที่ใหญ่มาใส่ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยใส่ท่อแต่เป็นท่อขนาดเล็ก พอถึงฤดูน้ำหลากน้ำได้เอ่อพัดทำให้ตรงจุดที่วางท่อพังพัดหายไปกับสายน้ำ  และยังไม่มีการซ่อมแซมโดยหน่วยงานอ้างว่ายังไม่มีงบประมาณ แต่ต่อมาไม่กี่วันได้มีการนำดินมาถมตรงจุดที่ท่อพัง น้ำไม่มีที่ระบายจึงไหลเอ่อท่วมเข้าที่นาของตนเอง  ตนเองจึงอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยมาแก้ไขและซ่อมแซมให้กับตนเองด้วย  เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2561 ตั้งแต่มีการถมถนน ตนเองปลูกข้าวก็ได้ผลิตผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยขาดทุน  จนถึงปี 2563 ปีที่แล้ว ฝนแล้งตนเองได้ปลูกข้าว และไม่มีน้ำไหลเข้ามาท่วมที่นา ปีนั้นได้ข้าวเปลือกถึง 200 ถุงปุ๋ย แต่พอมาถึงปีนี้ฝนฟ้าดีน้ำดี จึงทำให้น้ำเอ่อท่วมที่นาของตนเองได้รับความเสียหาย ไม่ได้ข้าวสารแม้แต่กระสอบเดียว ประกอบกับที่นาของตนเองเป็นที่ลุ่ม และเงินที่ลงทุนซื้อปุ๋ยไปก็ไม่ได้คืน ขาดทุนยับเยิน

     จากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ได้ทราบว่าก่อนหน้านี้ได้มีชาวบ้านกลุ่มนึงได้เข้ามาทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ก่อสร้างท่อระบายน้ำ หรือบล็อกคอนเวิร์ส บริเวณจุดดังกล่าวเพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมายังสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า บ้านโนนข่า และเมื่อวันที่ 12 ถึง 13 กันยายน 2564 น้ำพองทะลักขึ้นสูงน้ำจึงไหลเข้าท่วมถนนพังเสียหาย จากนั้นหน่วยงานจึงได้นำดินเข้ามาถมที่บริเวณถนน โดยไม่มีการใส่ท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาสะดวก แต่กลับทำให้น้ำไม่มีที่ระบายและไหลเอ่อเข้าท่วมที่นาของนางกนกพร พาน้อย ดังกล่าวข่าวคืบหน้าผู้สื่อข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป