ผู้ป่วยโควิดระลอกใหม่ทะลักเตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามพร้อมประชุมหารือแจ้งความดำเนินคดีเจ้าของคัสเตอร์ร้านอาหาร  

       

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า กำนันตำบลหนองหว้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า พร้อมด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนและมอบหมายภารกิจในการจัดเตรียมสถานที่แยกโรคชุมชน(Community Isolation : CI) เพื่อรอรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

      ซึ่งที่ผ่านมาในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูได้มีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ จากคัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งสถานบริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ยอดเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นที่น่าตกใจ มีผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่จากการวิเคราะห์สถานการณ์เนื่องจากในปัจจุบันนี้โรงพยาบาลหนองบัวลำภูมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งเตียงสำหรับรับผู้ป่วยฯอาจจะไม่เพียงพอ ฉะนั้นศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองหนองบัวลำภู (ศปก.อ.) จึงได้บูรณาการคณะกรรมการฯเข้าไปประชุม ปรึกษาหารือและกำหนดแผนการดำเนินการในเรื่องอาคารที่พักผู้ป่วยฯ จำนวน 70 เตียง อาคารเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานที่โดยรอบศูนย์ฯ การจัดเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าประจำศูนย์ฯ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล ระบบการขนส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาล ระบบการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ และขยะทั่วไป ซึ่งอาคาร สถานที่ และระบบมีความพร้อมรับผู้ป่วยฯ ได้ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565

     ทางด้านนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ได้กล่าวว่าในส่วนของการดำเนินคดีร้านอาหารที่ไม่ปฏิบัติตามกฏของประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่าง ถ้าตรวจสอบแล้วมีความผิดจะได้แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของร้าน และเสนอให้ปิดร้านแบบถาวร โดยต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างเร่งด่วนต่อไป