ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภูรวบ 6 รายพัวพันยาเสพติด  

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ในเขต จ.หนองบัวลำภู ให้ออกหาข่าวและจับกุมผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อมา นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ,นายอนุชา ภู่เปี่ยมศักดิ์  ปลัดอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ม.ญ.ประจบ  เนาวราช อส.กฤษณะ ศิริวิชัย อส.อภิชาติ จารย์โพธิ์ ได้ร่วมกันจับกุม 1.นายอ้อ อายุ 47 ปี ในข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1โดยผิดกฎหมาย และมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้าจำนวน  30 เม็ด

2.นายเอ อายุ 18 ปี ในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย และจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนกฎหมาย พร้อมด้วยของกลาง ยาบ้าจำนวน 43 เม็ด

3. ควบคุมตัวเยาวชนจำนวน 3 นาย เนื่องจากผลตรวจปัสสาวะมีผลเป็นบวก (สีม่วง )  และทั้ง 3 นายยินยอมเข้าสู่กระบวนการบำบัด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองบัวลำภู ดำเนินคกีตามกฏหมายต่อไป       

การดำเนินการดังกล่าวนอกจากได้ปฎิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำคัญของรัฐบาล จังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการปกครอง (10 Flagships to DOPA All Smart 2022  “อำเภอมั่นคง ปลอดปลอดภัย” ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : หมู่บ้านมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด และไม่ให้ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชน