จิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองหนองบัวลำภูปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีกำแพงวัด  

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/ ผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายสุรชาติ ชัยทองดี ปลัดอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนทัน ตำบลกุดจิก และตำบลบ้านขาม ,สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน และประชาชนจิตอาสา

      ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดถ้ำกลองเพล โดยได้ทาสีกำแพงทางเข้าวัดเพื่อให้เกิดความสวยงาม และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทางเข้าวัดถ้ำกลองเพล บ้านถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู  ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติไทย และยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคี และความเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม