แขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดโรงคั่วกาแฟหม้อดินลุงหวังสุวรรณคูหา  

    

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจริยาทร  สูหู่  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย - หนองบัวลำภู เข้าร่วมพิธีเปิดร้านกาแฟแห่งใหม่ ของ อ.สุวรรณคูหา คือ ร้านโรงคั่วกาแฟหม้อดินลุงหวัง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุวรรณคูหา ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ซึ่งมีนายจิรายุส กองแก้ว หรือ ลุงหวัง  เป็นเจ้าของโรงคั่วฯ  โดยได้รับเกียรติจากนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู มาเป็นประธานในพิธี  รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและเอกชนได้มาร่วมงาน ตลอดจนให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่น

 โดยภายในงานยังมีการ ออกร้านจัดแสดงผลิตภัณฑ์กาแฟ และผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ จากพี่น้องเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟภูซาง  ซึ่งคาดว่าจะเป็นการกระตุ้นกระแสการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มคอกาแฟได้เป็นอย่างดี ซึ่งพื้นที่บริเวณภูซาง เป็นแหล่งปลูกกาแฟที่มีคุณภาพดี โดยเกษตรกรผู้ปลูกได้นำมาจำหน่ายให้กับโรงคั่วกาแฟลุงหวัง เพื่อนำมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างจังหวัด 

 

      ทางด้านนายจริยาทร  สูหู่  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลย - หนองบัวลำภู  กล่าวเสริมอีกว่า ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้หารือกับ พาณิชย์ จ.หนองบัวลำภู,พัฒนาการ จ.หนองบัวลำภู และ เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา ในการให้ความร่วมมือกันส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ “กาแฟภูซาง” รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆ ของ อ.สุวรรณคูหา ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น และต่อยอดการเพาะปลูกและแปรรูปกาแฟภูซาง ของ อ.สุวรรณคูหา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นกับเกษตรกร และส่งเสริมให้เกิดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ อ.สุวรรณคูหา และพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่เชื่อมโยงต่อไป