นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภูลงแขกดำนาสืบสานประเพณีอันดีงาม   

   

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองลำภู โดยเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านพร้าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์พัฒนาพันธ์ข้าวอุดรธานี และเกษตรกรตำบลบ้านพร้าว ร่วมกิจกรรม

      เพื่อเป็นการสืบสานรักษา และต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมลงแขกดำนา ซึ่งเป็นประเพณี และวิถีชีวิตของเกษตรกรในการช่วยเหลือกัน และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชน ซึ่งวันนี้ได้จัดกิจกรรม ณ ศพก.เครือข่าย ไร่ปันสุข บ้านโนนสำราญ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ผู้มาร่วมกิจกรรมมีความภูมิใจในการสืบสานรักษา และต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น นอกจากนั้นได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ ดิน และสิ่งแวดล้อมของแปลงสาธิต การประกอบอาชีพเกษตรกรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

     เนื่องจากชีวิตของคนอีสานเกี่ยวพันกับอาชีพด้านเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็น การทำนา การทำไร่ ทำสวน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาของฟ้าและฝน จะต้องเร่งรีบในการเพาะปลูก ปักดำ เก็บเกี่ยว ในครอบครัวใดมีแรงงานมากก็จะทำได้เร็วและทันเวลา แต่ครอบครัวที่มีคนน้อยก็จะทำสำเร็จได้ยาก ณ จุดนี่เองที่ก่อให้เกิดประเพณี ลงแขก เพื่อช่วยเหลือกันด้านแรงงาน ไม่มีค่าจ้างตอบแทน มีเพียงน้ำใจเลี้ยงอาหารข้าวปลาตามแต่จะหาได้ในท้องถิ่น หมุนเวียนกันไปจากครอบครัวหนึ่งสู่อีกครอบครัวหนึ่ง ทำให้กิจการงานสำเร็จลุล่วงมีอาหารเพียงพอไม่ขาดแคลน

      และยิ่งมาถึงยุคสมัยที่ลูกหลานวัยรุ่น หนุ่ม - สาว ของเราหนีความแห้งแล้งไปขายแรงงานในเมืองใหญ่ การทำไร่ไถนาของบรรพบุรุษก็ยิ่งขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ก็ได้อาศัยเงินทองที่ลูกหลานส่งมาให้มาจ้างแรงงานในหมู่บ้านใกล้เคียงมาช่วยเหลือ ก็ยิ่งทำให้การลงแขกถูกลืมเลือนเด็ดขาดไปเลย เพราะการช่วยงานต้องมีค่าจ้างตอบแทน เลี้ยงข้าวปลาอาหารอีก นี่จึงต้องมีการฟื้นฟูและกล่าวถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การลงแขก ให้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง