โนนสังจัดกีฬาต้านยาเสพติด "ภูเก้าคัพเกมส์"แสดงพลังถึงการต่อต้านภัยยาเสพติดในชุมชน  

    

เมื่อวันที่ 21 พ.ค 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชมรม To be number one ชุมชนนิคมพัฒนา ,สภาเด็กและเยาวชนตำบลนิคมพัฒนา จัดงานกีฬาต้านยาเสพติด "ภูเก้าคัพเกมส์" ฟุตบอลเยาวชนอายุ 13-25 ปี ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

      โดยมี นายปรัชญ์ ศรีหนองโคตร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สจ.สมยศ อุประ ประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู  สจ.สุพล  แก้วปัญญา รองประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู

 ,สจ.สำราญ ไชยสิทธิ์ , สจ.สุภี  พระสว่าง ,นายสมพงษ์ สร้างโสก นายก อบต.นิคมพัฒนา ,นางสมัญญา ยศภา ผอ.รพ.สต.นิคมพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นิคมพัฒนา  ซึ่งมีทีมฟุตบอล 7 คน เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม และมีการแข่งขันคู่พิเศษ ระหว่างทีมฟุตบอล VIP สิงห์ภูเก้า VS แข้งเทพ 

     วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชน และประชาชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง,ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีนิสัยมีใจรักในการเล่นกีฬา

และออกกำลังกาย ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและแสดงพลังถึงการต่อต้านภัยยาเสพติดใน ต.นิคมพัฒนา อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู