นายก อบจ.หนองบัวลำภูร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565   

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู    ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง อบจ.หนองบัวลำภู ร่วมกันปลูกต้นไม้

     และร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย ซึ่งในห้วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ของประเทศไทยเป็นช่วงที่เหมาะแก่การปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกตันไม้คืนสู่ธรรมชาติ

สร้างความสวยงามให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเที่ยวมากขึ้นและเป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้จัดทำโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพาน และในพื้นที่บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ตามสโลแกนที่ว่า #หน้าฝน ยลดอกกระเจียว @ภูพานน้อย

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า