อำเภอเมืองหนองบัวลำภูร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด  

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการเสวนาโครงการ “ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG “ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว)

ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งร่วมกับภาคีเครือข่ายในเชิงพื้นที่โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวนา ผู้บริหารสถานศึกษา ปราชญ์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาใหม่และประชาชนในพื้นที่

พัฒนาคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน และทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ BCG เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ และพัฒนาตำบลหัวนาเป็นตำบลนำร่องสู่การพัฒนา SEDZ และขยายผลไปสู่ตำบลอื่นๆในพื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และจะขับเคลื่อนไปสู่อำเภอเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง SEDZ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า