องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  

    

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พันจ่าโทอรุณโรจน์ เชลงนาท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ,นายวีระชัย ไชยรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

     ณ วัดป่าสามัคคีสิริมงคล (วัดป่าสุขเกษม) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และทำนุบำรุงศาสนา โดยนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีหลวงปู่บุญมา สุชีโว เมตตา ในครั้งนี้.

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า