เยี่ยมบ้านนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานจังหวัดหนองบัวลำภู  

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ,ปลัดอำเภอเมืองฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน จังหวัดหนองบัวลำภู ดังนี้

มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จำนวน 1 ทุน   ดังนี้ น.ส.กรรณิการ์ฯ ต.หัวนา อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

มูลนิธิร่วมจิตรน้อมเกล้าฯจำนวน 4 ทุน ดังนี้ ด.ช.อภินันธ์ฯต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ,ด.ญ.มลชญา ฯต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ,ด.ญ.อรวรรณ ฯต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ,ด.ญ.เมรารีฯ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  และได้พบปะผู้ปกครองสอบถามปัญหาต่างๆ ของครอบครัวนักเรียนเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไป

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า