ศรีบุญเรืองหลายภาคส่วนมอบสิ่งของต่อเติมบ้านให้กับผู้พิการป่วยติดเตียง  

เมื่อเร็วๆนี้ นาย เพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง คุณรุจิรา จรกระโทก ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย อำเภอศรีบุญเรือง ,นางสาวจันทร์ใจ สิมดี นายกสมาคมคนพิการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู

พร้อมด้วย นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี ชมรม พสบ.ทภ.2 ,นายวีระชัย พลเขต นายก อบต.ศรีบุญเรือง ,นายสุภีร์ สุระคำ กำนัน ต.ศรีบุญเรือง ,ดร.นิคม แสนบัว สจ.เขต อ.ศรีบุญเรือง และคุณวรรชณี ศรีโยธี ประธานศูนย์เรียนรู้บ้านสวนโฮมฮัก ต.ศรีบุญเรือง และ อสม.ในพื้นที่ มอบสิ่งของ แพมเพิส และอุปกรณ์ต่อเติมบ้าน (ฝ้า) ไปติดตั้งให้กับ นายพลวัฒน์ ฯ ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นผู้พิการ และเป็นผู้ป่วยติดเตียง.

ขอบคุณภาพ /ข่าว จากกลุ่มไลน์ สภาพลเมืองคนหนองบัวลำภู

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า