บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู จัดมหกรรมขายทอดตลาดวันเสาร์ กันยายน - ธันวาคม ศกนี้มากกว่า 60 รายการ  

   

  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก ว่าที่ร้อยตรียอดชาย ปาระมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ว่าสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดจัดมหกรรมขายทอดตลาด จำนวน 6 ครั้ง(เฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.30 น.) ตั้งแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2566 โดยนัดที่ 1 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 นัดที่ 2 วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 นัดที่ 3 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 นัดที่ 4 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นัดที่ 5 วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 นัดที่ 6 วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566  ณ ห้องขายทอดตลาด สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

      ว่าที่ร้อยตรียอดชาย ปาระมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการขายทอดตลาดทรัพย์ของกรมบังคับคดี ในครั้งนี้เป็นการนำทรัพย์ที่ยึดออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะจัดทำประกาศขายทอดตลาดแจ้งไปยังเจ้าหนี้ ลูกหนี้ และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ เพื่อให้ผู้ที่สนใจซื้อทรัพย์เข้ามาร่วมประมูลในการขายทอดตลาด ซี่งประกาศขายทอดตลาดจะมีรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ เงื่อนไข ข้อสัญญา และคำเตือนผู้ซื้อในการเข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด

      จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่สนใจเข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดควรต้องไปตรวจสอบทรัพย์ที่สนใจว่าตรงตามความต้องการหรือไม่ สภาพทรัพย์เป็นอย่างไร ทรัพย์ดังกล่าวมีผู้อาศัยอยู่หรือไม่ เพื่อประกอบในการตัดสินใจ เพราะทรัพย์ที่จะทำการขายทอดตลาดเป็นทรัพย์ที่ถูกบังคับขายตามกฎหมาย ลูกหนี้บางรายอาจจะยังไม่ได้ออกจากทรัพย์ด้วยเหตุผลต่าง ๆ จากนั้นเมื่อซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดได้ ผู้ซื้อต้องชำระราคาค่าซื้อทรัพย์ตามกำหนดเวลาในสัญญาซื้อขาย เมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้ว ผู้ซื้อต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

     สำหรับทรัพย์ที่จะทำการขายทอดตลาด มีมากกว่า 60 รายการ เช่น ที่ดินว่างเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮ้าส์  ดังนั้น หากมีผู้สนใจที่จะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู โทร.042-311-695 , 042-311-747 โทรสาร 042-311-752 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.led.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป