นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู พร้อม นายก อบจ.หนองบัวลำภู ร่วมให้การต้อนรับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีฯลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู   

    

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฏ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ,ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู ,นายไสว โกติยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ,นายธีรวัฒน์ กว้างขวาง รองปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู นายภูชิต คชขันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และจ่าเอกอรรถวุฒิ ธนธวัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู  

       ร่วมให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาความยากจนในพื้นที่ จ.หนองบัวลําภู  ณ ที่ว่าการอําเภอสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลําภู.

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เพื่อกิจการสื่อมวลชน เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า.