มอบเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนายางพาราให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดหนองบัวลำภู   

    

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน การยางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู มอบเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49(3) เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง จ.หนองบัวลำภู จำนวน 3 ราย รายละ 100,000 บาท

     ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วย BCG โมเดลโดยการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) อีกทั้ง ยังมอบเงินให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางนามะเฟือง จำกัด เพื่อนำไปก่อสร้างลานรวบรวมผลผลิตยางก้อนถ้วย เป็นเงิน 300,000 บาท และสหกรณ์กองทุนสวนยางสงเคราะห์นาวัง จำกัด เพื่อนำไปก่อสร้างอาคารคลังสินค้า เป็นเงิน 300,000 บาท.

#ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เพื่อกิจการสื่อมวลชน เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า.