เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนที่บ้านวังหมื่น ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ตลาดเกษตรอินทรีย์วังหมื่น ที่บริเวณสามแยกจะไปอำเภอโนนสัง และอำเภอศรีบุญเรือง ทิ้งร้างยังไม่ได้เปิดใช้งาน ซึ่งหมดสัญญามา 2 ปีกว่าแล้ว

 จากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปตรวจสอบ ที่บริเวณตลาดเกษตรอินทรีย์วังหมื่น ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู พบว่า ทางเข้าได้นำรั้วเหล็กมาปิดทางเข้าไว้  ผู้สื่อข่าวจึงได้ถ่ายภาพอยู่บริเวณด้านนอก โครงการดังกล่าว ผู้ว่าจ้างคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ชื่อสัญญาโครงการก่อสร้างตลาดอินทรีย์วังหมื่น สัญญาจ้างลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เริ่มสัญญาจ้าง 24 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 23 มีนาคม 2565

ระยะเวลาก่อสร้างรวม 120 วัน มีการแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด ราคาค่าก่อสร้างอยู่ที่ 11,810,000 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาท) สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว 2 ปีกว่า ก็ยังไม่ได้เปิดใช้งาน อุปกรณ์ และสิ่งก่อสร้างบางจุดได้เริ่มเสื่อมสภาพชำรุด มีต้นหญ้าขึ้นปกคลุม เป็นที่อนาถใจสำหรับผู้ที่ขับรถผ่านไปผ่านมา

 จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ปปช.) ,สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง.) ,สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯลฯ ให้ลงมาตรวจสอบด้วยว่า การก่อสร้างทำไมสร้างเสร็จแล้ว จึงยังไม่เปิดใช้งาน เพราะเงินการก่อสร้างทั้งหมด เป็นภาษีของพี่น้องประชาชน

เกรงว่านานไปสิ่งปลูกสร้างอาจจะเสื่อมสภาพลงได้ โดยพี่น้องประชาชนที่ขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าว  ต่างก็ตั้งข้อสงสัยว่าเมื่อไหร่จะเปิดตลาดสักที ถ้าเปิดตลาดแล้ว จะเป็นจุดศูนย์กลางในการสร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอใกล้เคียงจะได้นำสินค้าทางการเกษตร หรือการจัดกิจกรรมต่างๆในชุมชนได้มีส่วนร่วม ข่าวคืบหน้าผู้สื่อข่าวจะรายงานให้ทราบต่อไป.

ภาพ/ข่าวและเนื้อหานี้ เพื่อกิจการสื่อมวลชน เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่องานประชาสัมพันธ์ ไม่แสวงหาผลกำไรในทางการค้า.