โนนสังเปิดลงทะเบียนโครงการเราชนะ  

    

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสถิต คำลาเลี้ยง นายอำเภอโนนสัง ได้ตรวจเยี่ยมการรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ ณ. บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสัง และได้จัดเจ้าหน้าที่ อส. ,ผรส. มาคอยอำนวยความสะดวก ในการรับบัตรคิว ช่วยตรวจคัดกรอง และตั้งเต็นท์ให้ประชาชนบางส่วนรออยู่ด้านนอก เพื่อจำกัดจำนวนคนเข้าในหอประชุม เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

      โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคาร จัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะลงทะเบียนให้เป็นการเฉพาะ ซึ่งตลอดทั้งวัน มีประชาชนกลุ่มไม่มีสามาร์ทโฟน กลุ่มยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ ในพื้นที่ 10 ตำบลของอำเภอโนนสัง มารอทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โครงการเราชนะกันเป็นจำนวนมาก โดยมีปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ทำการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนที่มารอการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากตลอดทั้งวันมีผู้สูงอายุ ผู้ไม่มีสามาร์ทโฟน มารอ เป็นจำนวนมากกว่า 1,500 คน