ศึกษาดูงานคลีนิคกัญชา  

    

เมื่อวันที่ 24 ก.พ 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทพญ.วรางคณา  อินทโลหิต  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขศึกษาดูงานการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและคลีนิคกัญชาทางการแพทย์แผนไทย   ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้าน เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี  เพื่อนำความรู้กลับมาจัดตั้งคลีนิคกัญชาในโรงพยายาลชุมชน และ รพ.สต.ใน จ.หนองบัวลำภู