อำเภอเมืองหนองบัวฯฉีดวัคซีนโควิดวันที่ 2 (เข็มที่ 2) จำนวน 722 คน  

     

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ,นายสมศักดิ์ ยุบลพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, นายแพทย์วินัย บรรจงการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ,บุคลากรทางการแพทย์ ,ปลัดอำเภอ,เจ้าหน้าที่ปกครอง ฯลฯ ให้บริการและร่วมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนวันที่ 2 (เข็มที่ 2) พร้อมให้กำลังใจจิตอาสา และเหล่ากาชาดอาสาจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มาช่วยบริการประชาชน

        ซึ่งการให้บริการดังกล่าวนั้น ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองหนองบัวลำภู ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวหนองบัวลำภูทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม ซึ่งมี เฟสที่นี่เมืองหนองบัวลำภู สนับสนุนข้าวกล่อง จำนวน  120 กล่อง นายประมง ทัศดร สนับสนุนข้าวต้ม จำนวน 1 หม้อ น้ำแข็งตลอดการให้บริการฉีดวัคซีน กล้วยแขก จำนวน 1 ถาด หนองบัววิทยาภัณฑ์  บะหมี่ จำนวน 120 กล่อง ร้านเพื่อนเรียน อำเภอนากลาง แหนมคลุก จำนวน 80 กล่อง คลินิกรักษ์ฟันหนองบัวลำภู หจก.ธนกิตการพิมพ์ กาแฟเย็น จำนวน  50 แก้ว ผู้ช่วย กอ.รมน.จ.หนองบัวลำภู สนับสนุนกาแฟ โอวัลติน น้ำดื่ม จำนวน 3 แพ็ค ใน "ซุ้มปันสุข มีแล้วแบ่งปัน" ซึ่งวันนี้มีผู้มาฉีดวัคซีน(เข็มที่ 2 ) จำนวน  722 คน ณ หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1