คนหนองบัวลำภูไม่ทิ้งกันนายอำเภอเมืองหนองบัวฯมอบชุดธารน้ำใจและเยี่ยมจุดตรวจ  

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนทัน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านตำบลโนนทัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองหนองบัวลำภู ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ”ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤติ โควิด - 19 “ ของเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่กักตัวตามมาตรการฯ กลุ่มเปราะบาง ผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 3 รายในตำบลโนนทัน พร้อมให้คำแนะการปฎิบัติตนของบุคคลที่กักตัวและผู้ปกครอง พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ซึ่งบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับผู้ดูแลหรือตัวแทนเพื่อเว้นระยะห่างและไม่ให้สัมผัสกับบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งบางคนได้ไปกักตัวที่เถียงนากลางทุ่งห่างจากหมู่บ้าน โดยการติดต่อกันทางโทรศัพท์ และสร้างการรับรู้และเข้าใจว่าให้ชุมชนว่าบุคคลที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ใช่บุคคลที่น่ารังเกียจ แต่ต้องเข้าใจการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจำเป็นที่เราจะเว้นระยะห่างมิฉะนั้นครอบครัว ชุมชน และสังคมก็จะติดไปด้วยแล้วจะไม่มีใครดูแลกัน

        จากนั้นตรวจดูพื้นที่จัดตั้งศูนย์ดูแลตัวเองในชุมชนให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 (Community Isolation : CI) ระดับตำบลของตำบลหนองบัว ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าของอบต.หนองบัว ซึ่งรับได้จำนวน 5 เตียง ซึ่งเป็นการบริหารจัดการร่วมกันของตำบลโดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ฝ่ายปกครอง(กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ) ชรบ. อสม. จะมีรถรับส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนองบัวลำภูมายังศูนย์ฯ ซึ่ง อบต.จัดหารถยนต์รับส่ง เพื่อดูแลบุคคลในชุมชนที่ติดเชื้อ นอกจากนั้นยังมีการแยกกักตัวที่บ้าน(Home Isolation : HI) และตามเถียงนากลางทุ่งที่ห่างจากชุมชน หรือที่วัด เพื่อดูแลกันเมื่อญาติ พี่น้องเจอกับวิกฤตโควิด-19 ซึ่งชุมชนดูแลชุมชนช่วยกันด้วยแนวทางที่ว่า”คนหนองบัวลำภูไม่ทิ้งกัน”กลับบ้านมาเราดูแลให้ความอบอุ่น และเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ณ จุดตรวจฯ ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู