สืบสานภูมิปัญญาผ้าทอมือบ้านโนนงามเพชรเม็ดงามอีก 1 ของจังหวัดหนองบัวลำภู   

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นางโจมทอง ทองงาม  ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านโนนงามกลุ่มทอผ้าประชารัฐหมู่บ้านโนนงาม  ต. หนองสวรรค์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู รหัสกองทุน  39010402 ได้กล่าวว่ากลุ่มทอผ้าก่อตั้งเมื่อวันที่  12 ก.ค. 2544 สมาชิก 56  คน แยกเป็นชาย 11 คน หญิง 45 คน  มีคณะกรรมการบริหารกองทุน 9  คนคือ  1. นางโจมทอง  ทองงาม. ประธาน  2. นายบุญไทย  พรมทองดี รองประธาน  3. นางดวงใจ   หอมจันนวล  เลขานุการ  4.  นางปราณี  บัวระพา.  เหรัญญิก  5.  นางภาสิท.  คัฒมารศรี  ประชาสัมพันธ์  6.  นายเชื่อม ปุ้งมา  กรรมการ 7. นางสำราญ คุณเมือง กรรมการ  8.  นางจันทร์หอม  บุญสมัคร  กรรมการ  9. นางพรอนงค์  ปักษา กรรมการ และมีนางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  เป็นที่ปรึกษา

       วัตถุประสงค์ของกลุ่มทอผ้าก็เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ให้มีรายได้เสริม หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยว  หรือว่างงานจากการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลัก  ผ้าที่ทอขึ้นมาแต่ละผืนล้วนแล้วแต่มีภูมิปัญญาบรรพบุรุษ และแรงบันดาลใจ เป็นแหล่งรวมพลคนมีฝีมือ แทนที่ทุกบ้านจะทอผ้าไว้ใช้เองแค่ในครัวเรือน ก็ทอนำมาขายสร้างรายได้  สมาชิกส่วนใหญ่เป็นบรรดาแม่บ้านกระจายงานกันทำ ใครเชี่ยวชาญการทอ ถนัดปัก หรือเก่งด้านหาตลาด ก็แบ่งงานกันไปทำตามความถนัด ให้สมาชิกมีรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และ ส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกได้มีเงินชำระหนี้กองทุน  เช่นผ้าขิดยกดอก ทอด้วยด้ายชีกวง ด้ายยืนเครือเป็นด้ายโทเร  ผ้าขิดจะขึ้นดอกนูนสวย ไม่หดไม่ย้วยสามารถนำไปตัด เป็นเสื้อ ผ้าถุงหรืออื่นๆ ได้ตามความชอบในราคา ผืนละ 600 บาท ความยาว 2 เมตร

       สมาชิกแต่ละคนมีอิสระในการออกแบบ แกะลายตามจินตนาการ และพัฒนาสีตามความต้องการของตลาด เช่น คนเมือง  หรือตลาดต่างประเทศจะชอบสีธรรมชาติ แต่คนต่างจังหวัดจะชอบสีสดๆ เด่นๆ หากมีลวดลายหรือสีสันใหม่ๆ ก็จะมาแบ่งปันและเรียนรู้กันในกลุ่ม  ทางกลุ่มเราจะทอผ้าผืนขายอย่างเดียว  ยังไม่มีการแปรรูป การขายของกลุ่มคือส่งแม่ค้าคนกลาง หรือออกขายตามงาน และยังไม่มีตลาดรองรับ  รางวัลที่เคยได้รับคือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัด หนองบัวลำภู โครงการกลุ่มทอผ้าประชารัฐ และงานมหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562  สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางโจมทอง ทองงาม  ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านโนนงาม  089-8422203.....ภาพ / ข่าว วรรธนะ ทองดี รายงาน