ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรปีใหม่ 2565   

นางอรณัฎฐ์ ถาบุตร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.วุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามาบริหารงาน และอวยพรปีใหม่ 2565 ที่ห้องทำงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู