วันรวมน้ำใจให้กาชาดหนองบัวลำภู   

    

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานรับมอบสิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทุกภาคส่วนในงาน "วันรวมน้ำใจให้กาชาด"เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2565 และนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู    สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู  ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู