มอบสิ่งของให้กาชาดหนองบัวลำภู  

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกิตติพัฒน์  ชัยราช  ชมรมผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทที่พักหนองบัวลำภู  และคณะผู้สื่อข่าวจิตอาสาแทนคุณบ้านเกิด มอบจักรยานเพื่อสนับสนุนการจัดงาน "วันรวมน้ำใจให้กาชาด" เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2565 และนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  โดยมีนายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เป็นผู้รับมอบ