ภาพสวยๆจากงานฉลองจังหวัดหนองบัวลำภู 27 ปี  

ภาพสวยๆจากงานฉลองจังหวัดหนองบัวลำภู 27 ปี เครดิตภาพ โดดเดี่ยว ไม่เดียวดาย #อบจ.หนองบัวลำภู