กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานีบูรณาการร่วมมอบสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงวัฒนา   

    

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.2565 : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)โดย พ.อ.หญิงทัศพร กาญจนารักษ์ หน.ฝ่ายพัฒนามวลชน กอ.รมน.และผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ จว.อ.ด.มอบสื่อการเรียน/การสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงวัฒนา ต.นาคำ อ.บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

โดยมี พ.อ.ธนาวีร์  วิชาชัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.(ท.)เป็นประธานในพิธีมอบ ฯ และมี นางสาวเอมอร วัฒนสุชาติ ผอ.รร.บ้านดงวัฒนา เป็นผู้รับมอบ ฯ โดยมีคณะครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ และร่วมแสดงความยินดี กับกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ช่วยเหลือสังคมในวันนี้ บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ข้าพเจ้าในฐานะผู้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมทำความดี มีความหวังว่าจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะชนในโอกาสภายภาคหน้าต่อไป

ภาพ/ข่าว สุริยา  พิมพิลา หัวหน้าข่าวภาคอีสาน/ประธานเครือข่ายตรวจสอบปราบทุจริต หนังสือพิมพ์ไทยสยาม /รายงาน